U C H W A Ł A NR XXVI/194/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006 – 2013.