U C H W A Ł A NR XXVI/195/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.