Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 r.