U C H W A Ł A Nr XXVI/196/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów stałych na komunalnym wysypisku śmieci.