UCHWAŁA Nr XXVI/201/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych przyjmowanego do ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadnic