UCHWAŁA Nr XXVII/204/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie podjęcia współpracy z niemiecką gminą Ahlerstedt oraz przyjęcie Umowy Przyjaźni i Partnerstwa