Uchwała Nr XXVII/205/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznan