UCHWAŁA NR XXVII/206/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.