U C H W A Ł A Nr XXVII/207/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.