UCHWAŁA Nr XXVII/208/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.