UCHWAŁA Nr XXVII/209/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.