UCHWAŁA Nr XXVIII/210/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości.