UCHWAŁA Nr XXVIII/211/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.