Budowa stacji transformatorowej GPZ Ostrówki 110/30kV

Obwieszczenie 1 z dnia 27 stycznia 2014r. Obwieszczenie 2 z dnia 27 stycznia 2014r.