Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/232/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.