UCHWAŁA NR XXXII/228/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu

UCHWAŁA NR XXXII/228/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.