Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2013 r.