UCHWAŁA Nr XXVIII/214/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości.