UCHWAŁA NR XXXI/225/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/225/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.