UCHWAŁA NR XXXI/219/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXXI/219/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.