UCHWAŁA Nr XXVIII/215/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości.