Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2013 r.