UCHWAŁA NR XXX/217/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poz

UCHWAŁA NR XXX/217/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.