UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXX/215/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.