UCHWAŁA NR XXX/214/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXX/214/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.