UCHWAŁA NR XXX/212/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, poda

UCHWAŁA NR XXX/212/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.