UCHWAŁA NR XXX/211/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w Gmini

UCHWAŁA NR XXX/211/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w Gminie Budzyń.