UCHWAŁA NR XXX/209/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXX/209/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.