UCHWAŁA Nr XXVIII/217/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.