UCHWAŁA Nr XXVIII/218/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Oświaty w Budzyniu