Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 18 września 2013 r.