Uchwała Nr XXVIII/219/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu fin