Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzyniu poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej