Uchwała Nr XXVIII/220/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco".