Badanie satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji klienta
 
W dniach od 01.10.2013 do 15.10.2013 oraz od 14.11.2013 do 30.11.2013 prowadzone były Badania Satysfakcji Klienta w Urzędzie Gminy Budzyń. Badania prowadzone były w ramach projektu "Profesjonalizm i Nowoczesność w JST" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Poniżej do pobrania raport z badania. Kolejne badanie przeprowadzone zostanie w IV kwartale 2014r. i prowadzone będzie w formie papierowej (ankiety dostępne w UG Budzyń) oraz elektronicznie (ankieta internetowa).