Instalacja i uruchomienie linii produkcyjnej przeznaczonej do odzysku celulozy