UCHWAŁA Nr XXVIII/221/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w spawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego z linii kredytowej EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego