UCHWAŁA NR XXIX/207/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości przedmiot najmu.

UCHWAŁA NR XXIX/207/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 września 2013 roku.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości przedmiot najmu.