UCHWAŁA NR XXIX/205/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXIX/205/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 września 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.