Uchwała Nr XXVIII/222/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznan