UCHWAŁA NR XXVIII/223/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.