Przetwarzanie (w istniejącej gorzelni) odpadów przetwórstwa żywności oraz spalania odpadów drewnianych w zakładowej kotłowni

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania