UCHWAŁA Nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Budzyń.