UCHWAŁA NR XXVIII/200/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ora

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.