UCHWAŁA NR XXVIII/199/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwoś

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.