UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.