UCHWAŁA NR XXVIII/195/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie um

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży z ich dotychczasowymi najemcami.