UCHWAŁA NR XXVIII/193/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami.