UCHWAŁA NR XXVIII/192/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.