UCHWAŁA NR XXVIII/191/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gmin

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.